Všeobecné obchodní podmínky

 

Platba a dodávka
Naše ceny se rozumí v korunách bez DPH (15%).
Zboží zasíláme zásilkovou službou na „dobírku“, nebo naší
vlastní dopravou (platba při převzetí zboží) až k Vašim dveřím
ZDARMA. Při objednávce do 1 000,- Kč bude přičteno dopravné
(viz. ceník).
Zboží si můžete vyzvednout i osobně po předchozí domluvě.
Při vlastním odběru Vám bude poskytnuta sleva 3% z celkové
ceny zboží - platba hotově při převzetí. Dodávka se uskuteční,
není-li zaznamenáno jinak, včetně balení.
Náhrada v jakékoliv formě, je při případném vrácení balících
prostředků vyloučena.


Balení
Zboží se balí do kartonu mezi papírové zarážky. Aby se zabránilo
slepení zboží, musí být zboží ihned vybaleno.
Určení barev / hmotnost
Použitím potravinářských barviv se mohou vyskytnout barevné
odchylky od předlohy. Ručním tvarováním se mohou vyskytnout
hmotnostní odchylky až do 3%. Za tyto odchylky nemůže dodavatel
zodpovídat.


Deklarace
Zboží je námi deklarováno podle zákonných ustanovení: volné
zboží etiketou na kartonu, hotově zabalené zboží etiketou na
sáčku.


Záruka
Za závady dodaného zboží ručíme s vyloučením všech dalších
nároků pouze dle následujícího opatření: reklamace a námitky
se zřetelem na počet kusů v balení, jejich hmotnost nebo
případné poškození jsou právně závazné pouze tehdy, pokud
jsou ihned po přijetí dodaného zboží potvrzeny přepravcem nebo
řidičem. Reklamace musí být písemně oznámena do 8 dnů.
Všechny reklamace - zejména se zřetelem na závady zboží -
vyžadují přesné odůvodnění s uvedením čísla faktury a data
vystavení faktury.


Ručení / odstoupení
Naše ručení v případě oprávněné reklamace se omezuje na
závazek k náhradní dodávce, nebo, není li to možné, na dobropis
ve prospěch kupujícího ve výši hodnoty zboží reklamovaného
množství. Další ručení z naší strany je vyloučeno.
Nepředvídané provozní poruchy, překročení dodací lhůty nebo
výpadky dodávek našich dodavatelů, výpadky pracovních sil,
nedostatek energie, surovin, stávky, výluky, potíže při obstarávání
přepravních prostředků, dopravní poruchy, úřední
nařízení a případy vyšší moci zprošťují po dobu poruchy
a v rozsahu jejího účinku stranu, které se to týká, od závazku
k dodávce. Požaduje li objednavatel po potvrzení zakázky
změnu objednávky, která ovlivní dobu zhotovení, začíná
od okamžiku potvrzení změny plynout nová dodací lhůta.


Výhrada vlastnictví
Všechno dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení
veškerých, také budoucích, pohledávek z obchodního styku
s kupujícím našim majetkem. Kupující je oprávněný prodat
nebo zpracovat zboží řádným obchodním postupem, pokud
není v prodlení s platbou. Kupující nám tímto postupuje svoji
pohledávku z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví.
Mimořádná disponování jako jsou např. zástavy, převedení
záruky a postoupení jsou nepřípustná. Zásahy třetí osoby
do nám příslušejícího zboží a pohledávek musí kupující
neprodleně sdělit.


Závěrečná ustanovení
Místem plnění je Vyškov. Sídlem soudu je Brno. Platí právo
České republiky. Jsme oprávněni uložit data o kupujícím,
která nám byla oznámena a využít je pro naše obchodní
zájmy. Ústní ujednání vyžadují písemné potvrzení. Pokud
by se jedna se shora uvedených podmínek prokázala jako
zcela nebo částečně neplatná, nebude tím dotčena
účinnost zbývajících podmínek.